0 امتیاز
0 نفر

برسد به دست خانم ف

خاطرات سیداحمد نبوی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

قیمت نسخه مکتوب : 19,000 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 522

رده بندی کنگره : DSR1629‭‬ ‭/ن23‏‫‬‭ص2 1396

رده بندی دیویی : 955/0843092

شماره کتابشناسی ملی : 4688160

شابک : 978-600-03-0521-5‬‬

سال نشر : 1396

شابک دیجیتال : 978-600-03

خلاصه اثر

کتاب به نگاهی که به خاطرات شده هم به جنبه مبارزه و هم عاطفی در کنار هم پرداخته شده است.

... نامه ها، باعث شد در نیمه راه نگارش خاطرات، تدوین دوباره ای آغاز و طرحی نو در اندازم در تار و پود این قالی پر نقش و نگار.

تدوین این خاطرات، به شیوه معمول خاطره نویسی انجام شده است. اما تلفیق نامه ها با خاطرات و تطابق تاریخی و محتوایی نامه ها در فاصله زمانی حدود سی سال چالش بزرگی بر سر راه تدوین کتاب بود که پس از تالش و تحقیق بسیار، در اردیبهشت 1394، حاصل آن گره ها و نقش ها، مستند نگاشت های شد که پیش روی شماست.

... به انتهای سنگر که رسیدم، توی تاریکی شبح یک نفر را دیدم که دراز کشیده است. از طرز خوابیدنش معلوم بود مرده است. تازه فهمیدم آن بوی تعفن مال چیست.

کبریتم را از جیبم در آوردم. آتش کردم و گرفتم روبرویش. همان طور که حدس زده بودم عراقی بود. احتمال دادم بر اثر انفجار همان نارنجکی که دوسه روز پیش، بچه ها انداختند توی سنگرش مرده باشد.

جنازه باد کرده بود، به قدری که دکمه های پیرهنش کنده شده و لباسش در حال پاره شدن بود. مایع سفیدرنگی از داخل نافش بیرون می ریخت. تا بخواهم او را تکان بدهم و جایی برای خودم باز کنم، بچه ها رسیدند به ته سنگر و تنگ من نشستند. دیگر جایی برای تکان خوردن نداشتم.

کتاب الکترونیک (PDF)

9,500 تومان

حجم : 8.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 522

موضوعات

فهرست

مقدمه
فصل اول
فصل دوم
فصل سوم
فصل چهارم
فصل پنجم
فصل ششم
فصل هفتم
فصل هشتم
فصل نهم
فصل دهم
فصل یازدهم

محصولات مشابه

بیشتر