× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
1 نفر

مستند شناسی

از نظریه تا گونه شناسی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

تعداد صفحات نسخه چاپی : 182

رده بندی کنگره : PN1995/9 /م5‏‫‬‭ط2 1396

رده بندی دیویی : 070/18

شماره کتابشناسی ملی : 4689742

شابک : 978-600-03-0533-8‬‬

سال نشر : 1396

شابک دیجیتال : 978-600-03-2745-3

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

خلاصه اثر

مبحث گونه شناسیِ [ارائه شده در این] کتاب، گرچه مبحث تازه ای نیست، لیکن تفاوت دیدگاه نظریه پردازان و پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی فیلم مستند را بر مبنای تفاوت در معیارهای آن ها برای طبقه بندی گونه های مستند، به خوبی روشن و تفسیر می کند و نهایتاً معلوم می دارد که تفاوت و تمایز در تعاریف و دیدگاه های متنوع در هستی شناسی فیلم مستند، از کجا و از چه انتظارات و برداشت هایی ناشی شده است.

دیگر توفیق شایان توجّه کتاب که پیشینه پژوهشی کمرنگی در متون تألیفی پژوهشگران ایرانی سینمای مستند دارد، پرداختن به مقوله مهم و ضروری هنرهای بلاغی (معانی، بدیع و بیان) در فیلم مستند است که البتّه مقوله ای گسترده و نسبتاً پیچیده است، امّا در حد تعیین یک چهارچوب کلّی و سنجیده برای طرح آن، آغاز مناسبی در این کتاب دارد.

دیگر دستاورد کتاب، مدل سه بعدی وضع شده برای مطالعه (شکلی و غیرشکلی) فیلم مستند در انواع طبقه بندی هاست که در بخش چهارم کتاب آمده است.

کتاب الکترونیکی

6,500 تومان

حجم : 2.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 176

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید و iOS) قابل استفاده است.

موضوعات

فهرست

پیشگفتا ر
مقدمه
سنخ شناسی ادبیات نظری موجود در قالب کتاب های تألیفی و ترجمه ای نگاشته شده در
حوزه مطالعات فیلم مستند
بخش اول: بحث هایی درباره ماهیت وچیستیِ فیلم
فیلم به مثابه متن ر سانه ای
امکانات بیانی و مفاهیم زیباشناختی در متن رسانه ای
بلاغت و خاصیت های غیرزیباشناختی فیلم
بلاغت و روایت گری در فیلم
بخش دوم: فیلم سازی به منزله ممارستی ارتباطی و پارادایم های مختلف آن
نگاهی به جایگاه فیلم مستند در فضای رسانه ایِ امروز
مفهوم فیلم و فیلم مستند: ضرورت یک شفاف سازی مفهومی
فیلم مستند: در جست وجوی یک تعر یف
فیلمسازی مستند و ارتباط آن با واقعیت
فیلمسازی مستند و تفسیر خلاق از و اقعیت
فیلم مستند: پیشنهاد یک تعر یف
بخش سوم: تشریح اصول بنیادین پارادایم فیلم سازی مستند
واقعیت
ادعا
استدلال و اقناع
سند آوری
اعتبار
حقیقت
بیان زیبا شناختی
بخش چهارم
مروری بر انواع گونه شناسی فیلم مستند و ارائه گونه شناسیِ پیشنهادی کتاب
مرور مختصری بر انواع گونه شناسی های فیلم مستند
معرفی گونه شناسی سه بعدی فیلم مستند
گونه شناسی بر مبنای بعد اول: زاویه دید
گونه شناسی بر مبنای بعد دوم: عناصر پیرنگ و مضمون
مستندهای روزنامه نگارانه
مستندهای شخصیت نگار
مستندهای داستان گو
گونه شناسی بر مبنای بعد سوم: عناصر سبک و ساختار
مستند متعارف
مستند شاعرانه انتزاعی
مستند سند نگار
مستند انعکاسی
مستند مشارکتی
جمع بندی مدل گونه شناسی سه بعدی
بخش پنجم: گونه ها و بلاغتها در فیلم مستند
تطور نظریه بلاغت در دهه های اخیر
گونه شناسی فیلم مستند و مطالعه بلاغت ها
زاویه دید و بلاغت ها
عناصر پیرنگ، مضمون و بلاغت ها
عناصر سبک و ساختار و بلاغت ها
جمع بندی بحث بلاغت و فیلمسازی مستند
منابع

محصولات مشابه

بیشتر