0 امتیاز
0 نفر

رازهای دوران پرالتهاب

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

مترجم : محمدحسین زوار کعبه

قیمت نسخه مکتوب : 500 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 43

خلاصه اثر

این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر قابل استفاده است.

متنی

500 تومان

حجم : 328.2 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 42

موضوعات

فهرست

اشاره
مقدمه
دقایق سرنوشت ساز
انتقام
یورش نیمه شب
آن ها آنجا هستند
آزمون لحظه محاصره
رازهای دوران پر التهاب
ترانه های خورشید
نسیم های فجر
پنج نفر در مقابل سی و پنج نفر
خورشید در قلب طلوع می کند

محصولات مشابه