0 امتیاز
0 نفر

بیداری رویاها

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده : ,

قیمت نسخه مکتوب : 3,400 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 66

رده بندی کنگره : ‫‬‭‬‭PN1997‭‬ /ب8823‫‬‭‬‭‬ 1391

رده بندی دیویی : ‫‬‭‬‭‭791/4372

شماره کتابشناسی ملی : 2066541

شابک : 978-964-506-935-1

سال نشر : 1391

خلاصه اثر

فیلمنامه ((بیداری رویاها)) به نویسندگی محمدرضا گوهری ساخته شده و داستان آن درباره زنی به نام رخشانه است که بعد از شنیدن خبر اسارت و شهادت همسرش ایوب، به خاطر فرزند دو ساله‌اش رضایت می‌دهد تا با برادر ایوب ازدواج کند…

این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر قابل استفاده است.

متنی

1,400 تومان

حجم : 642.2 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 66

موضوعات

فهرست

یادداشت کارگردان
1. خارجی ـ بیابان ـ روز
2. داخلی ـ خانه داود (اتاق بی‌بی) ـ روز
3. داخلی ـ کارگاه شیشه‌گری ـ روز
4. خارجی ـ کوچه ـ روز
5. خارجی ـ کارگاه ـ روز
6. داخلی ـ کارگاه ـ روز
7ـ داخلی ـ اتاق بسته‌بندی ـ روز
8. داخلی ـ سالن اصلی کارگاه ـ روز
9. داخلی ـ اتاق ـ روز
10. خارجی ـ کوچه ـ روز
11. خارجی ـ کوچه (خانه داود و رخشانه) ـ روز
13ـ داخلی ـ اتاق ـ روز
14. داخلی ـ راهرو ـ روز
15. داخلی ـ ماشین ـ روز
16. خارجی ـ کوچه ـ روز
17. خارجی ـ حیاط ـ روز
18. داخلی ـ راهرو ـ روز
19. داخلی ـ اتاق بی‌بی ـ روز
20. داخلی ـ راهرو ـ روز
21. داخلی ـ اتاق پذیرایی ـ روز
22. خارجی ـ حیاط ـ روز
23. داخلی ـ راهرو ـ روز
24. داخلی ـ اتاق ـ روز
25. خارجی ـ حیاط ـ روز
26. داخلی ـ اتاق ـ روز
27. داخلی ـ اتاق بی‌بی ـ روز ـ موسیقی
28. داخلی ـ ماشین ـ روز ـ‌ موسیقی
29. داخلی ـ ماشین (کاشانی) روز ـ موسیقی
30. خارجی ـ حیاط خانه داود ـ روز ـ موسیقی
31. داخلی ـ اتاق ـ روز ـ موسیقی
32. خارجی ـ خیابان ـ روز ـ موسیقی
33. داخلی ـ اتاق کاشانی ـ روز
34. داخلی ـ ماشین ـ روز
35. خارجی ـ کوچه ـ غروب
36. داخلی ـ راهرو ـ روز
37. داخلی ـ راهرو (طبقه اول) ـ روز
38. خارجی ـ حیاط ـ روز
39. خارجی ـ خیابان ـ شب
40. خارجی ـ اتوبان آزادگان ـ شب
41. داخلی ـ اتوبان ـ شب
42. خارجی ـ اتوبان ـ شب
43. داخلی ـ کامیون ـ شب
44. خارجی ـ اتوبان ـ شب
45. داخلی ـ راه پله ـ روز
46. خارجی ـ کارگاه ـ شب
47. داخلی ـ کارگاه شیشه گری ـ شب
48. خارجی ـ گلزار شهدا ـ شب
49. خارجی ـ حیاط ـ شب
50. داخلی ـ اتاق ـ شب
51. داخلی ـ آشپزخانه ـ شب
52. داخلی ـ خانه ـ موقعیت های مختلف ـ روز (سکانس مونتاژی) ـ موسیقی
53. خارجی ـ کوچه ـ روز
54. داخلی ـ ماشین ـ روز
55. خارجی ـ کوچه ـ روز
56. خارجی ـ حیاط ـ روز
57. داخلی ـ کارگاه ـ روز
58. داخلی ـ اتاق ـ روز
59. خارجی ـ کوچه ـ غروب
60. داخلی ـ اتاق ـ غروب
61. داخلی ـ زیرزمین ـ غروب
62. خارجی ـ کوچه ـ نیمه‌شب
63. داخلی ـ اتاق بی‌بی ـ نیمه شب
64. داخلی ـ اتاق ـ بی‌بی
65. خارجی ـ کوچه ـ شب
66. داخلی ـ یکی از اتاق ها ـ شب
67. خارجی ـ کوچه ـ شب
68. خارجی ـ خیابان‌ها ـ شب
69. داخلی ـ ماشین ـ شب
70. خارجی ـ کوچه ـ شب
71. داخلی ـ سالن ـ شب
72. خارجی ـ خیابانی در حوالی توپخانه ـ شب
73. داخلی ـ هتلی ـ شب
74. داخلی ـ اتاق هتل ـ شب
75. داخلی ـ راهروـ شب
76. داخلی ـ ماشین ـ شب
77. داخلی ـ اتاق ـ شب
78. داخلی ـ ماشین ـ شب
79. خارجی ـ کوچه ـ شب
80. داخلی ـ آشپزخانه ـ شب
81. داخلی ـ اتاق هتل ـ شب
82. خارجی ـ کوچه ـ روز
83. خارجی ـ حیاط ـ روز
84. خارجی ـ اتاق (کارگاه) ـ روز
85. داخلی ـ اتاق ـ روز
86. خارجی ـ کوچه ـ روز
87. داخلی ـ ماشین حضرتی ـ روز
88. خارجی ـ کوچه ـ روز
89. داخلی ـ رسپشن ـ روز
90. خارجی ـ کوچه ـ روز
91. داخلی ـ تاکسی ـ روز
92. خارجی ـ حیاط ـ روز
93. داخلی ـ سالن ترانزیت پروازهای داخلی ـ روز
94. داخلی ـ راه پله مطب ـ روز
95. داخلی ـ مطب ـ روز
96. داخلی ـ ماشین ـ روز
97. داخلی ـ اتاق ـ روز
98. داخلی ـ ماشین ـ روز
99. داخلی ـ اتاق ـ روز
100. داخلی ـ سالن انتظار فرودگاه ـ روز
101. داخلی ـ اتاق ـ روز
102. خارجی ـ کوچه ـ روز
103. داخلی ـ سالن انتظار ـ روز
104. داخلی ـ ماشین داود ـ روز
105. داخلی ـ مطب سیما ـ روز
106. خارجی ـ خیابان ـ روز
107. داخلی ـ راهرو های فرودگاه ـ روز
108. خارجی ـ خیابان ـ روز
109. داخلی ـ اتاق ـ روز
110. داخلی ـ راه پله ـ روز
111. داخلی ـ مطب ـ روز
112. داخلی ـ اتاق دیگرـ روز
113. خارجی ـ پارک ـ روز
114. داخلی ـ سالن فرودگاه ـ روز
115. خارجی ـ حیاط خانه ـ شب
116. خارجی ـ کوچه ـ شب
117. خارجی ـ خیابان‌های مختلف ـ شب
118. داخلی ـ ماشین عروس ـ شب
119. خارجی ـ اتوبان ـ شب
120. داخلی ـ ماشین ـ شب
121. خارجی ـ خیابان‌های فرعی و کوچک‌تر ـ شب
122. داخلی ـ ماشین ـ شب
123. داخلی ـ سالن انتظار فرودگاه ـ روز (فلاش‌بک)
124. داخلی ـ ماشین ـ شب
125. خارجی ـ کوچه ـ شب
127. خارجی ـ خیابان ـ شب
128. داخلی ـ ماشین داود ـ شب

محصولات مشابه