4 امتیاز
5 نفر

جنگ خیابانی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

طراح جلد : سید مهرداد موسویان

شابک : 978 - 600 - 175 - 600 - 9

خلاصه اثر

ین کتاب مجموعة مصاحبه هایی است که با عدة زیادی از پناهندگان عراقی دربارة حوادث اخیر و قیام اسلامی این سرزمین صورت گرفته است. این عده مشخصاً از مردم جنوب عراق هستند. بدون شک، پرداختن به قیام مردم شمال عراق مجال گسترده تری را می طلبید، همچنان که این کتاب ادعای آن را ندارد که به همة جوانب قیام مردم جنوب عراق پرداخته باشد...

این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر قابل استفاده است.

متنی

رایگان

حجم : 208.2 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 47

موضوعات

فهرست

به جای مقدم
آغاز قیا م
نگاهی کوتاه به اوضاع قیام اسلامی
طوفان سر خ
حکومت جاسو س ها
مهاجر ت
عک سها و اسنا د

محصولات مشابه