0 امتیاز
0 نفر

تاریخ آغازین فراموسونری (جلد پنجم)

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

ویراستار : حمید رضا شاه آبادی

مجموعه اثر : -

قیمت نسخه مکتوب : 6,900 تومان

تعداد صفحات نسخه چاپی : 600

رده بندی کنگره : ‫‭DSR1484‭/ش‌2ت‌2 1378

رده بندی دیویی : ‫‭955/08206

شماره کتابشناسی ملی : م‌78-21641

شابک : 978-600-175-040-3

سال نشر : 1378

خلاصه اثر

مجلدی که اکنون در دستان شما خواننده عزیز قرار دارد پنجمین یا به عبارت بهتر آخرین جلد مجموعه تاریخ آغازین فراماسونری در ایران بر اساس اسناد منتشر شده نشده است. مجلدات پیشین ضمن بیان کلیاتی درباره فراماسونری در ایران، چگونگی شکل گیری لژ بیداری ایران و روابط آن را با دیگر لژ های جهان و نیز 121 تن عضو شناخته شده و رسمی آن(به ترتیب شماره هایی که روی پرونده اختصاصی آن رقم خورده است) معرفی میکرد و در ادامه به گزارش اسنادی می پرداخت که در جوف پوشه پرونده های آن وجود داشت. اما اسناد منتشر شده در آن مجلدات همه اسنادی نبود که از لژ بیداری ایران به جا مانده است، بلکه یازده پرونده دیگر هم باقی بود که اسناد موجود آن بسیار مهم و در خور واکاوی است. این پرونده ها و اسناد باقی مانده، همه در یک موضوع نیست، مجلد اخیر درباره این اسناد است و نویسنده در آن میکوشد ضمن پرداخت به موضوعاتی دیگر که تا حدی در مجلدات قبلی مغفول مانده بود،اسناد موجود را در پرونده های اخیر نیز گزارش کند.

این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر قابل استفاده است.

پی دی اف

6,900 تومان

حجم : 58.4 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 600

موضوعات

فهرست

مقدمه
پرونده شماره 122-میرزا محمد رضای وکیل
پرونده شماره123-حاجی محمد حسین رزاز
پرونده شماره124-میرزا زین العابدین خان
پرونده شماره125-مشاور املاک
پرونده شماره126-احیاءالملک
پرونده شماره127-صولت نظام
پرونده شماره128-سید محمد کمره ای
پرونده شماره129-مورو
پرونده شماره 130-حاج میرزا رضاخوان
فهرست جامع اعضای لژ بیداری ایران
معرفی شدگان
طبقه بندی اعضا
روابط خانوادگی و خویشاوندی
نقش و نفوذ لژ بیداری ایران در دستگاه های دولتی
لژ بیداری ایران و نهضت مشروطیت
اسناد متفرقه فراماسونرها
نوشته های متفرقه لژها
مکاتبات متفرقه شرق اعظم(گرانداوریان)
مانیفیست ماسونی
ضامن دوستی
سالمنامه گرانداوریان و لژ بیداری ایران
آغاز و پایان کار لژ و تاثیر جنگ جهانی اول در آن
نمونه امضا ها
منابع و مناخذ
فهرست اعلام

محصولات مشابه