0 امتیاز
0 نفر

داستان بربت

مروری برتاریخ پنج هزار ساله ساز بربت

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

تعداد صفحات نسخه چاپی : 562

رده بندی کنگره : ‫‬‮‭ML1010‫‬‮‭/ن2د2 1392

رده بندی دیویی : ‫‬‮‭787/831909

شماره کتابشناسی ملی : 3006233

شابک : 978-600-175-468-5

سال نشر : 1392

شابک دیجیتال : 978-600-03-2437-7

خلاصه اثر

نخستین جرقه های پژوهش دربارة تاریخ ساز عود زمانی در ذهنم زده شد که تازه با این ساز آشنا شده بودم. از یک سو، همه خاستگاه این ساز را ایران می دانستند و از سوی دیگر می دیدم این ساز بیش از ایران در کشورهای عربی رواج دارد. از هر کس دربارة تاریخ آن می پرسیدم اطلاعات چندانی نداشت و نمی توانست از نظر تاریخی و علمی دربارة این ساز توضیح دهد. با این حال، تصویر آن شمایلی بود که مرا به یاد گذشتة پربار و غنی کشورم می انداخت. در گوشه و کنار هر مینیاتور ایرانی تصویر آن را می دیدم که بر زیبایی اثر افزوده است؛ اما افسوس! می شنیدم و می دیدم که با آن نغمه های عربی می نوازند...

کتاب دیجیتال

8,000 تومان

حجم : 11.8 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 505

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان سوره مهر را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دانلود نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

پیش گفتار
به جای مقدمه
فصل 1
بربت در تمدن های کهن
ساز بربت
شیوة تحقیق دربارة ساز بربت
بربت در تمدن و فرهنگ سومریان
بربت در تمدن آشور و بابل از سال 1720 پیش از میلاد
الواح و کتیبه های میخی
سازهای اصلی در تمدن های کهن
اجزای بربت قدیم
شیوة دست گرفتن بربت
بربت در تمدن مصر
بربت در عصر روم و بیزانس
بربت در یونان
بربت در تمدن عبرانی ها
بربت در چین
بربت در ژاپن از سال ٥٧٠ پیش از میلاد
تاریخچة موسیقی بیوا
بربت در هند
بربت در عیلام قدیم
فصل 2
بربت در ایران
بربت در تمدن ماد ها
بربت در دورة هخامنشیان
بربت در دورة سلوکیان
بربت در عصر سلوکی/ هلنیستی
نتیجه گیری
بربت در دورة پارتیان (اشکانیان)
بربت در دورة ساسانیان
باربد
فصل 3
بربت در روزگار بت پرستی
فصل 4
عود در دوران اسلامی
بربت در عصر عباسیان
شمار آوازهای ابراهیم
ابراهیم و زَلزَل
در رثای ابراهیم
اسحق موصلی
افتخار اسحاق به تبار ایرانی خود
اعجاز اسحاق در عودنوازی
اسحاق موصلی در جایگاه علمای دین
اولین و آخرین آواز اسحاق موصلی
اسحاق و شعر
سبک غنای اسحاق
شمار آوازهای اسحاق
پایان کار اسحاق موصلی
اسحاق و اصلاح موسیقی عربی
برنامة تحصیلات اسحاق
منصور زَلزَل (زَلزَل رازی)
زریاب
ابوالحسن علی بن الحماره
عبدالله بن وهب سیاط
موسیقیدانان دیگر عصر عباسیان
اعجوبگان اندلسی و ساز عود
عصر طاهریان
دورة صفاریان
عصر سامانیان
دورة غزنویان
دورة سلجوقیان
عصر خوارزمشاهیان
دورة مغول و تیموریان
دورة صفویه
انواع موسیقی
موسیقی مجلسی
تشکیلات موسیقی دربار
فصل 5
دوران فراموشی بربت: افشاریان و زندیان و قاجار
دورة قاجاریان
فصل 6
بربت در دورة معاصر
سازندگان معاصر ساز عود
نگرش و کارکرد ساز عود میان عامة مردم معاصر
فصل 7
بربت ایرانی در زمان ما
الف) بربت ایرانی با صفحة چوبی
ب) بربت ایرانی پوستی
ج) بربت ایرانی با سرپنجة عود الشَبوط
فصل 8
عود در کشورهای عربی جدید
بربت در فرهنگ موسیقایی شبه جزیرة عربستان عصر جدید
بربت در کشور عراق جدید
تکامل شیوه های نوازندگی ساز عود
فصل 9
واژة بربت
بربت
عود
مِزهَر
فصل 10
تحلیل معنایی واژه های مرتبط با بربت (عود)
مؤتر
المحابض
العتب
رود
دستان
فصل 11
کوک کردن بربت
فصل 12
بربت در اروپا
ساخت بربت در اروپا
بربت در عصر رنسانس اروپا
انتشار آثار موسیقایی دربارة بربت
فصل 13
بربت به روایت نگارگری های تاریخی
فصل 14
نگاره های بربت در کتاب های دورة تمدن ایرانی ـ اسلامی
نتیجه گیری
فصل 15
بربت به روایت اشعار شاعران پارسی و عرب
شاعران پارسی
شاعران عرب
فصل 16
بربت به روایت کتب تاریخی
الکندی
فارابی
ابوعلی سینا
ابن زیله
ابن الطحان
حسن کاشانی
عبدالقادر مراغی
اخوان الصفا و خلان الوفا
حسن ابن احمد بن علی کاتب
صفی الدین اُرموی
محمد بن عبدالحمید اللاذقی
کشف الهموم و الکروب فی شرح آلات الطَرَب
فصل 17
خانوادة بربت
گیتار
کویتره
عود مغربی
لوته
باندورا
بُزُق
بَغلاما یا بَغلامَه
رودجامه
عَنقا
کُبزا
ماندولین
بانجو
دومرا
بالا لایکا
قنبوس
وتر ها و شیوة کوک کردن ساز قنبوس
شیوة دست گرفتن ساز قنبوس
شیوه های نوازندگی ساز قنبوس
فصل 18
ساختار بربت از گذشته تا کنون
اجزای بربت
تکامل بربت
● کاسه یا جعبة طنین
● دستة ساز
● سرپنجه
● گوشی ها
● مضراب
● خرک و سیم گیر
● وترها
● سوراخ های روی صفحه (شبکه)
● مضراب خور (رقمه)
● صفحة ساز
● پل های زیر صفحه
ابعاد کلی بربت
چگونگی ساخت کاسة بربت
رو دستة عود
ابتکارات در ساخت ساز بربت در زمان معاصر
تکامل ساختمان ساز بربت
فصل 19
زادگاه بربت کجاست؟
نظریة ایرانی بودن خاستگاه عود
نظریة مصری بودن خاستگاه بربت
نظریة سومری بودن خاستگاه بربت
نظریة آریایی بودن خاستگاه بربت
نظریة بربری بودن خاستگاه بربت
نظریة یهودی بودن خاستگاه بربت
نظریة صحراوی بودن خاستگاه بربت
نظریة عیلامی بودن خاستگاه بربت
نظریة سامی ـ اکدی بودن خاستگاه بربت
نظریة هم زمانی ظهور بربت در ایران و شبه جزیرة عربستان
نظریة ایرانی بودن خاستگاه بربت
سخن آخر
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع عربی
منابع لاتین
نمایه ها

محصولات مشابه

بیشتر