× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
5 نفر

قهوه قند پهلو

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

صفحات کتاب : 277

کنگره : ‫PIR4190‭‮‬‫‬‮‭/م9118ق9 1390

دیویی : ‫‭8‮فا‬1/6208

کتابشناسی ملی : 2407560

شابک : 978-600-175-194-3

سال نشر : 1390

شابک دیجیتال : 978-600-03-1934-2

خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر : لینک

برچسب ها:

خلاصه اثر

کتاب دیجیتال

15,000 تومان

حجم : 1.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 277

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید و iOS) قابل استفاده است.

موضوعات

فهرست

شاید مقدمه
1
2
3
4
5
ناصر اجتهادی
دهی بوی گل ها، بهاری مگر؟
منوچهر احترامی
1: «تک تکِ ساعت چه گوید؟
2: ای دیشِ تو بر بام و تو از دیش به تشویش
3: هر آن که بوقلمون گشت و رنگ رنگ آمد
4: ای نان و پنیر و هندوانه!
عباس احمدی
1
2: گازِ شش شعله و آتش زنۀ چخماق است
3: از جفای روزگاران داد می باید کشید
محمدمجتبی احمدی
یک نفر روز و شب سخنران بود، حرفِ پر قال و قیل خود را زد
مهدی اخوان ثالث
1: شنیدم در دهی از «آن ورآباد»
2: جواب مشورتی که پسر کرد و آخر خودش را گرفتار دردسر کرد
3: لوح مزار نگونبختْ مردی که ناگهان مُرد و جوان؛
ادیب الممالک فراهانی
1: روزی ز جورِ خصمِ ستمگر، ظلامه ای
2: ما را چه که باغ لاله دارد؟
بیژن ارژن
1: همواره دم از نفاق با هم بزنند
2: دنیا در دست خواب گردان ها بود
3: بیچاره تر از آدم و عالم هستیم
مهدی استاداحمد
1: دست از طلب ندارم تا این قَدَر بخوابم
2: پلک هایت مست و ابروهات هات
محسن اشتیاقی
1: زن نباید به فکرِ مِش باشد
2: بنی آدم اعضای یکدیگرند
محمدعلی افراشته
1: ای چارده ساله پالتوی من!
2:افراشته!
اکبر اکسیر
1: مهمان که می رسد
2: گیرم هلال ماه
3: بهزیستی نوشته بود:
اسماعیل امینی
1: آه از گردش ایام و کم و بسیارش
2: صبح دم آواز می خواند سرِ کهسارْ سار
راشد انصاری
روز و شب با خودت نرو هی وَر
ایرج میرزا
1: بچه های زمانه رند شدند
2: نبینی خیر از دنیا، «علایی»!
3: ای بر کچلانِ دهر سرهنگ!
4: هرکس ز خزانه بُرد چیزی
محمدابراهیم باستانی پاریزی
پشتِ کلاسِ مدرسۀ دخترانه ای
محمدتقی بهار
1: محشرِ خر گشت تهران، محشرِ خر زنده باد
2: ای عجب، این خلق را هردم دگرسان حالتی ست
3: چشمت به سیه بختیِ من ایما کرد
4: شهری ست پر از همهمه و قالاقیل
5: سردار به شَه گفت: سپاهی از من
سعید بیابانکی
1: شادیِ روزگار یعنی کشک
2: حاج قربان علی!
محمدرضا ترکی
1: اگر اوضاع جهان منحط است
2: آمدم باز اعتراف کنم
3: ابیاتِ سرودۀ مرا پس بدهید
4: تنها نه نگین ز دستِ جم می دزدند
جواد تفویضی
1: عمری که نبُد مگر مَه و سالی چند
2: یک دسته ز دست این و آن می گریند
3: اینان مگر از عرش فرود آمده اند؟
حسین توفیق
ای رفیقان!
فریدون تولّلی
1: به شش چیزت آید امیری به دست
2: [مولانا مقامر العشایر تخته باز بنگی فرماید:]
3: [ابوالفضل عمودالدوله مسقطی خوار زرندی فرماید:]
محمد جاوید
تا شقایق هست ما رد می کنیم
ابوتراب جلی
1: دکتر پس از معاینه بنوشت نسخه ای
2: بهر اصلاحِ صورت و سرِ خویش رفته بودم دکان سلمانی
3: کاشتی در باغْ بادنجان، خیار آمد برون
محمد حاجی حسینی
1: دانی که چیست دولت؟
2: فصل گرما شد و هنگامِ هجوم حشره
ابوالقاسم حالت
1: ز روزگار ملولم، به روزگار قسم
2: [دوزبانه!
3: دختری رابطه گر با پسری خواهد داشت
4: داد بهر م به شبِ سالِ مسیحی پایی
5: کهنه دزدان که ز مالِ فقرا می دزدند
محمدحسین حسامی محولاتی
کسی که صاحب عنوان و پول و اموال است
مصطفی حسن زاده
1: از راه رسیدیم، توقف کردیم
2: توفانی ات امروز نسیمی شده است
3: بر من که به سمتت آمدم، پشت نکن
4: محبوب ترین ترانۀ پاپ تویی
5: امروز که عاشقی فراگیر شده
عباس حسین نژاد
1: ما را نگرانِ چَشم خود می داری
2: اطوار و ادای تازه ات را چه کنم؟
3: مسلمانان سه غم اومد به یک بار
4: تو که نوشُم نه ای، نیشُم چرایی؟
سیدحسن حسینی
1: یک نفر شاعر بود
2: شاعری وارد دانشکده شد
3: شاعری می لنگید
4: شاعری قبله نما را گم کرد
5: شاعری
6: زاهدی نوبنیاد
7: شاعری خون قی کرد
8: نرخ غم ارزان شد
9: تاجری ارّۀ برقی آورد
10: شاعری ضربت خورد
11: و زمین می گردید
12: شاعری در وسط کوچۀ دل
13: شاعری رفت به ده
14: شاعری خم می شد
15: شاعری خانه نداشت
16: جمع، دربارۀ اثبات وجود ازلی گپ می زد
17: سالکی خسته به دنبال حقیقت می رفت
18: زاهدی نام خدا را به زبان جاری کرد
19: بلبلی هفت چمن می نالید
20: شاعری اشک نداشت
21: شاعری کهنه سرا
22: شاعری محشر کرد
23: شاعری مادر شد
24: شاعری چون موشک
25: شاعری از داخل
26: شاعری خرما را
27: شاعری نی می زد
28: شاعری پول نداشت
29: شاعری بی پروا
30: تاجری گفت: اِهِه!
31: شاعری بیل به دست
32: شاعری سودایی
33: می توان فرض گرفت
34: تاجری سُر می خورد
35: شاعری پیش افتاد
همایون حسینیان
1: «نون خشکی» گفتنت کشته منو
2: یه پسربچۀ هیجده ساله توی کوچه ها
عماد خراسانی
1: دو فن باشد که اهلِ مُلکِ دارا
2: [مختصر توک پایی توی کفش شاعران مداح]
3: [با لهجه مِشِدی خوانده شود]
بهاءالدین خرمشاهی
1: یک پند ظریف و حکمت آموز
2: ای همسر باوفای خوبم!
3: هرگز دل من ز علم محروم نشد
محمّد خرمشاهی
عابری خسته آمده از راه
علی اکبر دهخدا
1: گردن و سینه در شکم مُدغَم
2: گفت با زن شُوی: «نک از مُلکِ چین
رحیم رسولی
1: خدایا!
2: می خواستم از سرانِ مشهور شوم
3: از دولتِ پسته شیخ شد صاحب جاه
4: قربان مرامِ خط به خط کردنِ تو
5: یک روز شدی گر تو نمایندة مجلس
عبدالرضا رضایی نیا
دل من!
قاسم رفقا
1: از تمام خاک ایران شهر تهران زنده باد
2: منم که نیست مرا جز ولای خوشگل ها
جلال رفیع
[زبان حال مجسمۀ فردوسی در میدان فردوسی تهران]
رضا رفیع
دید مأموری زنی را توی راه
قاسم رفیعا
[با لهجه مِشِدی خوانده شود]
غلامرضا روحانی
1: از بس که به هر گوشۀ دنیاست مزاحم
2: سپلشک آید و زن زاید و مهمان برسد
3: گفت به اصغر شَله اکبر لَشه:
پرویز روحبخش
شب ، پنجره، انبر، ملاقه، روغنِ مار
محمدحسن رهی معیری
1: [خطاب به یکی از رؤسای مجلس که ریش و عینک داشت]
2: کرسی امسال نرخ جان شده است
3: بعد از این مجلسِ ما لاله ستان خواهد شد
ابوالفضل زرویی نصرآباد
1: یاری که مرا هست به او حاجتِ مبرم
2: شهرِ بدون مرد، شهرِ درده
3: کنون که خسته و درمانده ام منِ درویش
4: ثروت و فقر و بخت و زور و ادب
5: پسرم!
جواد زهتاب
نعمت الله سعیدی
ای طراوت تبارِ سیمین تن!
محمد سلمانی
1: ما کسی را هنوز حَد نزدیم
2: شرنگ شوکران را نوش کردن
سعید سلیمان پور
1: الهی!
2: دلا!
3: یاد باد آن که دلم عاشق سرکار نبود
4: کاندیداتور مطرح، از کلّ رقیبان سر
مهدی سهیلی
رهگذاری سرِ مزاری دید
خسرو شاهانی
1: گر نداری مو به سر، از پیچ و تابش راحتی
2: هرکه آمد صحبتی فرمود، رفت
حسن شعبانی (بانی)
1: روزی خری ز صاحب خود شِکوه کرد و گفت:
سیدشهرام شکیبا
1: الهی، به چای و به قلیان قسم
2: [با همکاری سیدابراهیم نبوی]
3: نکویی در نکویی آفریدند
4: مُخلّ نظم افلاک آفریدند
محمدحسین شهریار
1: دوشینه گذشتم به خراباتِ علی کور
2: عاقبت یارْ مرا از رو برد
3: منبر از پشت شیشة مسجد
اسدالله شهریاری
[با شرکت نظامی گنجوی]
کیومرث صابری فومنی
1: [در حاشیۀ شکستن انگشت وزیر ارشاد (و سخنگوی دولت پاسخگو) که عده ای گویند آنچه شکست انگشت سبّابۀ ایشان بوده است...
2: [داستان آن شیخ کی نفت داشت و آن ابرقدرت کی ناو داشت و حکایت شیخ و نفت و ناو و گاو و بقیۀ قضایا...
عباس صادقی زرینی
1: اندیشة ما از برکات طنز است
2: بر عالمِ مردگان امیری، ای مرد!
3: انگار که ما ریشه در این غم داریم
4: مابین بد و خوب مردّد ماندم
5: تا وقتِ رسیدنِ تو بازی کردیم
6: وقتی که لبم به بوسه ای قانع شد
جلیل صفربیگی
1: تا عشق دوید از دهانم بیرون
2: پیاده رو
3: تاریکم و شب از دل من می جوشد
4: من سر به تنم زیاد بود از اول
5: هرچند خمار می گذارد ما را
6: در حیرتم از این همه تعجیل شما
7: از پیش خودت به چاه ما را نفرست
8: ما با دل مان هنوز مشکل داریم
عمران صلاحی
1: پنهان شدم شبانه پسِ در یواشکی
2: به زمین و زمان بدهکاریم
3: ای فروغ فرق تو، خورشیدِ عالم تاب ما
4: خوش آن که از لبِ نوشِ تو استفاده شود
5: پیرمردی داشت هیزم می شکست
6: هش دار که با درفش نازت نکنند
7: دل زمزمه می کرد، هلاکش کردند
8: من درختم، بیشه را سر می زنم بر سقف و طاق
ابراهیم صهبا
[با اجازۀ مهدی حمیدی شیرازی]
قادر طهماسبی (فرید)
رندی آبرو به باد داده، عافیت طلب
سیامک ظریفی
1: [با اجازۀ سهراب سپهری]
2: [با اجازه سیاوش کسرایی]
علی رضا عالی پیام
1: نیمه شبِ پریشب گشتم دچار کابوس
کیومرث عباسی قصری
شِکر گیرش نیامد، نیشکر خورد
حامد عسکری
1: با عینکِ ری بنِ زرشکی خوانده ست
2: تو ماه زلالی و کمان ابرویی
3: تنها غزلِ کلاس مان بود؛ وَ رفت
4: شب گریه و بغضِ این دلِ پیر بس است
5: آزردنِ این همه طرفدار چرا؟
6: هم ریملِ چشم و سایه اش کم شده است
میرزاده عشقی
هر مراد و آرزویی کاندرونِ قلب ماست
عباس فرات
1: بدین فربهی بشر، بدین گُندگی شکم
2: ز شرّ و فتنۀ جنسِ دوپا چه عرض کنم؟
حسن فرازمند
من متهم هستم، پلیس اما نمی داند
مرتضی فرجیان
1: ما بدین حزب پی جاه و جلال آمده ایم
2: «درون غنچۀ دل خارخاری کرده ام پیدا»
فروغ فرخ زاد
فاتح شدم
محمد فرخی یزدی
1: دنیای ضعیف کش که از حق دور است
2: این غنچۀ ناشکفته خوش وا شده است
3: آن سلسله را که جز خطا باطن نیست
4: در کشور ما که دزد را واهمه نیست
5: درد و غم خوبانِ جوان پیرم کرد
6: اسرار سراچۀ کهن تازه نبود
7: اسرار نهفته گر نگفتی بهتر
ناصر فیض
1: [به اقتفای شعری از کوروش کیانی با همین ردیف]
2: گذشت از شصت و هشتاد و نود شد
3: [در اقتفای شعری از علی داوودی با همین ردیف]
4: با زور سه قافیه فراهم می کرد
5: گفتیم که شعرسازی اش را بکند
6: نان به خون جگر درآوردن
علی رضا قزوه
1: قاضیی هست شهرۀ آفاق
2: ای که داری ریش!
3: ابوالفضل زرو...
4: الا ملا که حزبت حزب باد است
سیداشرف الدین قزوینی (نسیم شمال)
بچه جون، داد مکن، لولو می آد
محمدکاظم کاظمی
1: این پیاده می شود، آن وزیر می شود
2: گرم ز دست برآید ـ که آمده ست ایدر ـ
3: ای مردِ ستیز!
4: بسیار برادرانه می گفت سخن:
احمد گلچین معانی
1: گفتم: کی ام به مجلس شورا روان کنند؟
2: طاغیان از ضعفِ دولت دم به دم طغیان کنند
محمدعلی گویا
1: از کجا آورده ای این نصفۀ سیگار را؟
2: حاجیان آمدند از عرفات
محمدجواد محبّت
1: باشد اگر چو آدم کردار آدمیزاد
2: ز قرض و قولۀ بسیار و بدبیاری ها
حسام الدین مقامی کیا
1: بی خیالِ تنِ تنومندش
2: حرفِ من، حرفِ مرد بود اینجا
3: بی مرام و بی حیا و لامروّت مست بود
4: شده پیدا مصیبتی از دور
جمشید مقدم
دلی که عاشقه از زندگی بیزاره دیگه
کیومرث منشی زاده
وقتی سزار مرد
سیدعبدالجواد موسوی
1: مدرک و دلیل نمی خواد، معلومه شعور نداره
2: من بر آنم بشر نمی فهمد
سیدعبدالرضا موسوی
1: [به استقبال غزل نخست دیوان حافظ]
2: مدّتی شد که نه روزی ست مرا از رزّاق
3: دوش با جبرئیل می گفتم:
4: [این شعر، متن منظوم سخنرانی فرضی یکی از مسئولان یکی از کشورهاست که در جمع جوانان یکی دیگر از کشورها ایراد شده است و به ما ارتباطی ندارد/ گردآورنده]
سیدعلی میرافضلی
1: هرکس که در مسیر قلم تخته گاز رفت
2: من سفیدم، تو سیاهی، من هزارم، تو صدی
3: گوینده، پاور پوینت، تپق، آب، سمینار
محمدسعید میرزایی
آواره اند کنگره در پشت کنگره
یوسف علی میرشکاک
1: ای مظهرِ قالپاق دزدان
2: ای زن که امیر جمله مردانی
سیدابراهیم نبوی
[ترکی، کرمانی، انگلیسی، آلمانی و...
جواد نوری
1: ای نسل تو از نژاد وحشت
2: دردم از یار است و درمان نیز هم
سعید نوری
1: یادتان باشد اگر مُردم عزاداری کنید
2: دف را بزن که کف کنم اینجا برای تو
3: بوی کافور و کفن می دادند
فریدون هاشمی
1: خورده ام آب و نان، الهی شکر
2: یقیناً که تاجِ سر مرغ هاست
3: از بز و گوساله و خر عذرخواهی می کنم

محصولات مشابه

بیشتر