0 امتیاز
0 نفر

نغمه چکاوک

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

تعداد صفحات نسخه چاپی : 336

رده بندی کنگره : ‫‭ML344‫‭/م8ن7 1393

رده بندی دیویی : ‫‭789/162‬

شماره کتابشناسی ملی : 2785068

شابک : 979-0-802619-02-9

سال نشر : 1393

شابک دیجیتال : 978-600-03-1425-5

خلاصه اثر

موسیقی نیز مانند اعداد بی انتهاست . این هنر ناتمام ارتباطی عاطفی بین انسان ها و اقوام و ملیت های مختلف به وجود آورده است . تفاوت بین مرزهای جغرافیایی را زیر پا می گذارد و ارتباطی زبانی به لحاظ موسیقیایی بین آن ها ایجاد می کند . امروزه موسیقی ایرانی یا سنتی را می توان از دو جنبه تحلیل کرد ؛ ابتدا از جنبه تکنیکی یا همان وجه محسوس آن ، که با ادراک آدمی قابل درک است و هنرمند با مهارت و ورزیدگی آن را به شکل عملی ، با ساز یا آواز خود به اجرا درمی آورد ...

کتاب دیجیتال

6,000 تومان

حجم : 3.6 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 335

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان سوره مهر را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دریافت نسخه iOS دانلود نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

مقدمه
نشانه های اختصاری لغت نامه دهخدا
نشانه های اختصاری فرهنگ معین
نشانه های اختصاری فرهنگ عمید
نشانه های اختصاری فرهنگ بزرگ سخن
نشانه های اختصاری واژه نامه موسیقی ( مهدی ستایشگر )
جدول نمادهای واژه نامه موسیقی ( مهدی ستایشگر )
جدول مقایسه گوشه ها در ردیف های مذکور
نمودار وجود گوشه ها در ردیف های مشخص شده
ردیف
نام گذاری الحان ردیف موسیقی ایران بر پایه چند نکته است.
ردیف عبدالله دوامی
ردیف شهنازی
ردیف میرزاحسینقلی
ردیف میرزاعبدالله
آذربایجانی
آشوراوند
آواز
آواز کوچه باغی
ابول
ابوالچپ
ابوایتام
ابوعطا
گسترة درآمد ابوعطا
گسترة سیخی
گسترة اوج حجاز و گسترة اوج
ابوسلیک
ارجوزه
اصفهان
اصفهانک
افشاری
گسترة عراق
اوج
اوج در موسیقی امروز
اوج و حضیض
امیری
باوی
برداشت
بحر اصول
بحر نور
بختیاری
بزرگ
بزرگ در موسیقی امروز
بسته نگار
بسته نگار در ردیف موسیقی امروز
بوسلیک
بغدادی
بنفشه
بیات
بیات اصفهان
بیات ترک
گسترة آواز بیات ترک
گسترة شکسته
بیات تهران
بیات راجه یا راجع
بیات عجم
بیات کرد
بیداد
بیداد کت
بیدگانی
پروانه
پنجگاه
جمع بندی دستگاه پنجگاه
پنجگاه در موسیقی امروز
انگاره ملودیک برای فرود به راست
حرکت ملودی پروانه
گستره ی لیلی و مجنون
پنجه شعری
پنجه کردی
پنجه مویه
پهلوی
پهلوی در ردیف موسیقی معاصر
پس حصار
پیش حصار
پیش درآمد
پیش زنگوله
تحریر
تخت طاقدیس
ج (حروف ابجد)
جامه دران
جان افزا(ی)
جوادخانی
چکاوک
چکاوک در ردیف موسیقی امروز
چهارباغ
چهارپاره
چهارگاه
چهارگاه در موسیقی امروز
گسترة درآمد چهارگاه:
مقایسة دانگ های درآمد سه گاه و چهارگاه
گسترة مویه
انگارة آهنگین حصار
گسترة مخالف
گسترة منصوری
چهارگوشه
چهار مضراب
ح
حاج حسنی
حاجیانی
حجاز
حجاز در ردیف موسیقی دوره معاصر
حجاز در ردیف های موجود
حُدی
حربی
حربی در موسیقی امروز
حزان
حزین
حسینی
نام تصنیفی از مراغی
حسینی در موسیقی امروز
حصار
خارا
خاوران
خسروانی
خسروانی در موسیقی امروز
خجسته
خسرو شیرین
خزان
خوارزمی
داد
د
درآمد
دستان العرب
دزفولی
دستگاه
دستگاه در موسیقی امروز
دشتی
گسترة آواز دشتی
گسترة اوج
دشتستانی
دلکش
دلگشا
دوبیتی
دو بیتی در موسیقی ردیف
دوگاه
دوگاه در موسیقی معاصر
دیلمان
دناسری
راجع
راز و نیاز
راست پنجگاه
انگارة ملودیک برای فرود به راست
گسترة پروانه
حرکت ملودی پروانه
حرکت ملودی لیلی و مجنون
راست ماهور
راک
راک عبدالله
راک کشمیر
راک هندی
رامکلی
راوندی
رجز
رضوی
رنگ
رنگ شهرآشوب
رنگ فرح
روح افزا (ی)
روح الارواح
رهاب
رهاب در موسیقی امروز
رهاوی
ز
زابل
زابل در موسیقی امروز
زابل گبری
زابل منصوری
زاولی
زنگ شتر
زنگوله
زنگوله در موسیقی امروز
زیرافکن/ افکند
زیرکش
ساربان
سارنج
ساربانگ
سارنگ
ساقی نامه
سپهر
سروش
سلمک
سلمک در ردیف موسیقی امروز
سملی
سوز و گداز
سه گاه
فواصل سه گاه نسبت به تونیک
گسترة درآمد سه گاه
مخالف
گسترة مخالف سه گاه
سَیَخی
شاه ختایی
شکسته
شکسته مویه
شمالی
شور
نغمات دستگاه شور (حروف ابجد ) در یک اکتاو
گسترۀ درآمد شور
شوشتری
شوشتری گردان
شهابی
شهرآشوب
شهرآشوب در ردیف موسیقی معاصر
شهناز
شهناز در موسیقی معاصر
شهنازکت (عاشق کش)
صبا
صدری
صفا
صفیر
صفیر راک
صوفی نامه
ضرب اصول
ضرب اصول در موسیقی
طرب انگیز
طرز
طوسی
عراق
عراق در ردیف موسیقی معاصر
عُزال
عزال در موسیقی معاصر
عشاق
عشاق در موسیقی امروز
عشیرا
زیرکش عشیران
عقده گشا
غم انگیز
فرنگ
فرود
فِیلی
قجر
قرایی
قرچه
قطار
قطار در ردیف موسیقی امروز
کرشمه
کُشته
کوچک
کوچک در ردیف موسیقی معاصر ایران
کوچه باغی
گبری
گردانیا/ گردانیه
گرایلی/گریلی
گشایش
گلریز
گَوشت
گیلکی
لزگی
لیلی و مجنون
لیلی و مجنون در موسیقی ایران
ماوراءالنهر
ماهور
ماهور در موسیقی معاصر
نغمات و گوشه های ماهور
گستره داد
انگارۀ آهنگین دلکش
گسترۀ عراق
مبرقع
مبرقع در ردیف موسیقی معاصر
متن و حاشیه
موسیقی متن
مثنوی
مثنوی ابوعطا
مثنوی اصفهان
مثنوی افشاری
مثنوی ترک
مثنوی حاجی تاج
مثنوی دشتی
مَجُسلی
مجلس افروز
محمد صادق خانی
محیر
مخالف
مخالف در موسیقی معاصر
مخالف سه گاه
مرودشتی
مسیحی
معربد
مغلوب
ملانازی
ملک حسین
منصوری
منصوری در موسیقی امروز
مؤالف
موالیان
مویه
مهربانی
میرزایی
میگلی
ناقوس
نستاری
نشیب و فراز
نصیرخانی
نغمه
وزن نغمه
نفیر
نفیر و فرنگ
نوا
نوا در موسیقی معاصر
نغمه ها و گوشه های دستگاه نوا
گسترۀ نوا
گسترۀ گردانیه
انگارۀ آهنگین نیشابورک
گسترۀ صوتی نیشابورک
گسترۀ نهفت
انگارة آهنگین نهفت
نوروز
نوروز خارا
نوروز صبا در ردیف موسیقی معاصر
نوروز عرب
نوروز عرب در ردیف موسیقی معاصر
نهاوند
نهاوند در ردیف موسیقی معاصر
نهفت
نهفت در موسیقی معاصر
نهیب
نی داود
نیریز
نیریز صغیر
نیریزکبیر
نیشابورک
نیشابورک در موسیقی معاصر
هـ
همایون
همایون در موسیقی امروز
گوشه های همایون
گسترۀ درآمد همایون
گسترۀ زنگ شتر
ی
یتیمک
یقولونه
منابع و مآخذ

محصولات مشابه

بیشتر