× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
0 امتیاز
0 نفر

خاطرات ماشاء الله کازرونی

نوع اثر : کتاب

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

صفحات کتاب : 604

کنگره : ‫DSR1474‭ /ک23‫‭ی2 1388

دیویی : ‫‭955/0752045

کتابشناسی ملی : 1841133

شابک : 978-964-506-820-0

سال نشر : 1388

شابک دیجیتال : 978-600-03-1943-4

برچسب ها:

خلاصه اثر

کتاب دیجیتال

7,500 تومان

حجم : 8.2 مگا بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 604

توجه: این کتاب فقط در نرم افزار کتابخوان سوره مهر (نسخه اندروید و iOS) قابل استفاده است.

موضوعات

فهرست

مقدمه
بخش اول : دشتستان از اشغال متفقین تا جبهه ملی دوم
فصل اول : در دامان دشتستان، سالهای کودکی
اجداد و خانواده
درباره تاریخ برازجان
تاریخ سلسلة خوانین برازجان
در باب محلات برازجان
فعالیت پدر در حزب دموکرات برازجان
رضا شاه در برازجان
سرکوب زنان با حجاب در برازجان
متفقین در برازجان
اولین مقاومت ضد استعماری من
درس و مدرسه
در بازار کار
اوضاع برازجان پس از شهریور بیست
نهضت ضد بهایی در برازجان
تاریخ عکاسی در برازجان
شورش اول علیه بهاییان برازجان
درباره یهودیان برازجان
تبلیغات انگلیسی ها در برازجان
سینما سیار انگلیسی ها در برازجان
قرائتخانه انگلیسی ها در برازجان
تلفنخانه انگلیسی ها در برازجان
سال نهضتی در برازجان
فصل دوم :جنبش ملی شدن نفت و انعکاس آن در دشتستان
در حزب برادران جعفری برازجان
جنبش دهقانی در روستاهای دشتستان
فعالیت در جبهه ملی
در حزب پان ایرانیست
جغرافیای احزاب در برازجان و بوشهر
حزب توده در برازجان
حزب پان ایرانیست در برازجان
در حزب ملت ایران
حزب ملت ایران در برازجان و بوشهر
جبهه ملی در بوشهر
حزب توده در بوشهر
دیگر احزاب ملی در برازجان
نفوذ احزاب در برازجان
آغاز فعالیت های مطبوعاتی
در باره علی مراد فراشبندی
سی تیر در برازجان
اولین زندان
رادیو در برازجان
شورش دوم علیه بهاییان
انتخابات دور هفدهم مجلس در برازجان
اختلاف میان سران نهضت ملی
رفراندوم در برازجان
فصل سوم : انعکاس کودتای مرداد 1332 در دشتستان و بوشهر
کودتای اول
کودتای 28 مرداد در برازجان
اعلام حکومت نظامی در برازجان
اردشیر خان در دربار شاه
شکستن قاب عکس های شاه
بازداشت و زندان در برازجان
اعزام به زندان بوشهر
تبعید به جزیره خارک
در زندان شهربانی بوشهر
اسامی زندانیان سیاسی بوشهر
توده ا ی های زندان بوشهر
نقد عملکردها
وضع زندانیان سیاسی در زندان بوشهر
اعتصاب آب در زندان بوشهر
شعار «مرگ بر شاه» در زندان
شکنجه و سلول انفرادی
ملاقات با مادر در زندان
اعزام به دادگاه نظامی کازرون
سرود «ای ایران، ای مرز پرگهر...
تقاضای حکم اعدام
شش ماه حبس
فصل چهارم : نهضت مقاومت ملی در برازجان و بوشهر و فرار به کویت
در نهضت مقاومت ملی
نهضت مقاومت ملی در برازجان
در دام پلیس شهربانی
داستان فرار از ایران
تبعید خود خواسته به کویت
ادامه مبارزه در کویت
کار در کویت
حمله به سفارت ایران در کویت
فصل پنجم : بازگشت به ایران و ادامة مبارزه در وطن
بازگشت به ایران و بازداشت
بازگشت به برازجان و کتاب فروشی
تاریخ کتاب فروشی در برازجان
تبعید امیر علایی به برازجان
ازدواج و تشکیل خانواده
اوضاع سیاسی برازجان در سالهای پس از کودتا
مخالفت ساواک با دایر کردن قرائتخانه
نیروی مقاومت ملی در دشتستان
سخنرانی در مدرسه آفتاب
ساواک و مراقبت ویژه از من
اسامی پرسنل ساواک بوشهر
یورش های ساواک به کتاب فروشی من
نمایندة روزنامة اطلاعات در دشتستان
انجمن قرائت قرآن
نخستین دیدار با رسول پرویزی
حزب مردم و حزب ملّیون در برازجان
سومین شورش علیه بهاییان برازجان
فصل ششم : تاریخچة دژ و زندان مخوف برازجان
در باره دژ برازجان
تبدیل قلعة برازجان به زندان
اسامی زندانیان دژ برازجان
تحول اجتماعی در برازجان
ارتباط با زندانیان سیاسی دژ و خانوادة آنها
همسران و دختران بی حجاب زندانیان سیاسی
دکتر رامین در برازجان
اسدالله علم در زندان دژ برازجان
درگیری دکتر رامین با رئیس شهربانی برازجان
بردن رادیو برای زندانیان سیاسی
فصل هفتم : فراشبندی در قلمرو فرهنگ و سیاست
آثار تاریخی فراشبندی
سفر منوچهر اقبال به برازجان
حمایت از انقلاب الجزایر در برازجان
تلاش فراشبندی برای رفتن به مجلس
انصراف فراشبندی به نفع پرویزی
انصراف از کاندیداتوری از ترس بیهوشی و جراحی!
وعده های تو خالی
فصل هشتم : جبهه ملی دوم در دشتستان و برازجان
هواداران جبهه ملی دوم در برازجان
استعفا از روزنامة اطلاعات و کار در کیهان
نمایندة حزب ملت ایران در برازجان
دربارة جلال جهانمیر
فعالیت های اجتماعی و بهداشتی در برازجان
مخالفت با ساخت سینما در برازجان
قنبر، نابغة ریاضی برازجان
پیام تبریک سال نو برای دکتر مصدق
شاهد عینی قیام اول بهمن
مسئلة اصلاحات ارضی در دشتستان
تحریم رفراندوم ششم بهمن
فرمانداری مهندس زند در بوشهر
آیت الله اعتصامی و آب برای مردم بوشهر
انجمن خیریة اسلامی در برازجان
در باره دکتر سلطانی
اسناد و تصاویر بخش اول
بخش دوم : نهضت امام خمینی و مبارزه با استبداد در برازجان و دشتستان
فصل اول : همگام با نهضت امام خمینی در دشتستان
آشنایی با نام امام خمینی
شکست چهره های جبهه ملی دوم
ارتباط با قم
قطع امید از جبهه ملی دوم
نهضت آزادی ایران در برازجان
انعکاس فاجعة فیضیه در برازجان
واکنش در برابر کشتار مردم در 15 خرداد
فصل دوم: تبعید گروه مهندس بازرگان به زندان دژ برازجان
تبعید گروه مهندس بازرگان به زندان برازجان
اسامی تبعیدی های گروه مهندس بازرگان
استقبال از گروه تبعیدی
رفتار مأموران زندان دژ
ارتباط با زندانیان سیاسی
ملاقات کمارجی با بازرگان در دژ
درسی از مهندس بازرگان
اذان در زندان دژ
چهرة یک زن مبارز دشتستانی
پذیرایی از خانواده های زندانی در دژ
منزل دِی فاطو
یادی از مرحوم مطهری
ماجرای ساختن اتاق
بازگرداندن گروه مهندس بازرگان از برازجان
انجمن مبارزه با بهائیت در برازجان
ادامة تحصیل و دیپلم
فصل سوم : سالهای مبارزه با اختناق در برازجان و دشتستان
مأموریت از سوی آیت الله طالقانی در مشهد
دیدار با طاهر احمد زاده
دشواری دیدار با آیت الله میلانی
کتاب و کتابخوانی در برازجان
فروش کتاب های ممنوعه
خاطره ای از ابراهیم اتابک
قصة کریم دیداری
ماجرای آمدن تیمسار عظیما به برازجان
سفر شهبانو فرح به برازجان
درگیری با فرماندار برازجان و ساواک
توقیف کارت خبرنگاری کیهان توسط ساواک
فصل چهارم : من و انتقادهایم از رسول پرویزی
نامة اعتراض به رسول پرویزی
پرویزی در کیش
در جمعیت شیر و خورشید سرخ
شرکت در انتخابات انجمن شهر برازجان
رد صلاحیت از سوی ساواک
ابطال آرای انجمن شهر برازجان توسط ساواک
سفر هویدا به برازجان
راهپیمایی در برازجان به مناسبت ارتحال آیت الله حکیم
فوت آیت الله اعتصامی
فصل پنجم : جنبش مبارزة مسلحانه و انعکاس آن در دشتستان
تهدیدها و تطمیع های ساواک
جنبش مبارزة مسلحانه
مشی چریکی به عنوان یک گفتمان
هواداران مبارزة مسلحانه در دشتستان
هواداری از مجاهدین خلق
مسلح شدن من
سازمان چریک های فدایی خلق در برازجان
درسی از دوران جنبش ملی شدن نفت
استقبال از افکار دکتر شریعتی
فصل ششم : تبعید روحانیون انقلابی و مبارز به برازجان و بوشهر
اعتراض به سانسور در روزنامة کیهان
در بارة جشن های دوهزار و پانصد سالة شاهنشاهی
تبعید روحانیون ناراضی به بوشهر و برازجان
تبعید حسینی کهدوئی به برازجان
تبعیدآیت الله آذری قمی به برازجان
تبعیدآیت الله طاهری خرم آبادی به برازجان
تبعید آیت الله موسوی تبریزی به برازجان
اولین صلوات برای امام خمینی در برازجان
صلوات برای امام خمینی در نجف توسط یک دشتستانی
دیگر روحانیون تبعیدی به استان بوشهر
ماجرای پل سعدآباد
فصل هفتم : آخرین سالهای رژیم شاه در دشتستان
حزب رستاخیز در برازجان
مخالفت با عضویت در حزب رستاخیز برازجان
تغییر تاریخ شمسی به تاریخ شاهنشاهی
طرح ترور شاه و فرح در دشتستان!
در بارة جشن هنر شیراز
آخرین نماینده
ارتباط ماحوزی با ساواک
اسناد و تصاویر بخش دوم
بخش سوم : دشتستان و برازجان در انقلاب
فصل اول : صدای پای انقلاب در دشتستان و برازجان
شرکت در مراسم درگذشت دکتر شریعتی
برگزاری مراسم درگذشت دکتر شریعتی در برازجان
نامگذاری اولین خیابان به نام دکتر علی شریعتی
برای اولین بار در ایران
کیاوش در برازجان
توانائیان فر در برازجان
درگذشت مصطفی خمینی و انعکاس آن در برازجان
ابوالقاسمی در برازجان
قرائتی در برازجان
فصل دوم : سرآغاز انقلاب در بوشهر و برازجان
نوزدهم دی روز شروع رسمی انقلاب
تجربه شرکت در اولین تظاهرات
روند آغاز انقلاب در استان بوشهر
دکتر پیمان در برازجان و گناوه
اولین تظاهرات در برازجان
اعتصاب فرهنگیان برازجان
سلیمان شریفی اولین شهید انقلاب در دشتستان
تظاهرات در مسجد قلعه
ارسال تلگراف برای امام خمینی از دشتستان به پاریس
تعطیلی کتاب فروشی من توسط ساواک
اعتصاب مدارس در برازجان
اعتصاب ادارات دولتی
نظافت شهر توسط جاوید و دوستانش
در بارة شهید عاشوری
اعزام طلبه از مشهد و قم به برازجان
ترور شهید عاشوری توسط ساواک
لو رفتن طرح ترور کازرونی
فصل سوم : وضعیت تظاهرات در دشتستان و برازجان
در بارة تظاهرات خیابانی در برازجان
نامگذاری اولین مدرسه در ایران به نام «شریعتی» در برازجان
دستگیری جاوید و دوستانش توسط ساواک
تونل مرگ
تظاهرات خشونت آمیز در برازجان
حماسة سیمین کازرونی
«الله اکبر» پشت بام خانه ها
فصل چهارم : خانة ملت،کانون اول انقلاب در برازجان و دشتستان
منزل کازرونی، «خانة ملت»
درمانگاه انقلاب در خانة ملت
تیم ضربت در خانة ملت
واحد خواهران در خانة ملت
فروش کتاب های شریعتی در برازجان
عکاسی بابک مرکز تکثیر اعلامیه
دستگیری روحانیون انقلابی در برازجان
فصل پنجم : دیگر پایگاه های انقلاب در برازجان
مسجد نو پایگاه دوم انقلاب در برازجان
سید اسدالله محمدی در مسجد نو
درس های اقتصاد اسلامی در مسجد نو
مسئله منتهایی
در بارة حمید کهنسال
مسجد شهید عاشوری، سومین کانون انقلاب در برازجان
آیت الله مکارم شیرازی و رضوانی در برازجان
درگیری با نیروهای سرکوبگر
دیگر روحانیونی که در مسجد دلگشا منبر رفتند
فصل ششم : آیت الله طاهری خرم آبادی و پایگاه چهارم انقلاب در برازجان
سفر آیت الله طاهری خرم آبادی به فرانسه
چهارمین پایگاه انقلاب در برازجان
دیدار صمیمی کمارجی در پاریس با امام خمینی
عزاداری سنتی و انقلابی
علل ناکامی روشنفکران دینی در ایران
حمله به شعبه تازه تأسیس ساواک برازجان
سرقت مجاهدین خلق از نیروگاه اتمی بوشهر
فصل هفتم : امام در ماه!
دولت دکتر شاپور بختیار
امام در ماه!
وضعیت فروش روزنامه در دوران انقلاب
دومین ترور کازرونی
فصل هشتم : راهپیمایی های سراسری در دشتستان و استان بوشهر
راهپیمایی های سراسری در دشتستان
فاجعه سعدآباد
راهپیمایی در بوشهر و تسلیم اولین ساواکی
راهپیمایی های سراسری در استان بوشهر
ماجرای دلوار
راهپیمایی سراسری در برازجان
راهپیمایی در خارج از استان بوشهر
تدارکات برای راهپیمایی های سراسری
تأمین کنندگان هزینة مالی انقلاب در دشتستان
ایجاد امنیت در شهر
فرار حسینی شکنجه گر معروف ساواک به دشتستان
قطع سیم برق توسط مجاهدین خلق در دشتستان
واژگون کردن مجسمه های شاه در برازجان
فصل نهم : دشتستان در آخرین روزهای رژیم شاه
وای اگر امام نیاد
دولت موقت انقلاب و واکنش مردم برازجان
روزهای سرنوشت ساز
کشتار خانواده آزرم در برازجان
حمله به دژ برازجان و غارت سلاح و مهمات
کشف انبار مخفی اسلحه در دژ
به آتش کشیدن اسناد دادگستری برازجان
اسناد و تصاویر بخش سوم
بخش چهارم : از پیروزی انقلاب تا سالهای نخست جنگ هشت ساله
فصل اول : دشواری های کمیتة انقلاب در دشتستان
تشکیل کمیتة انقلاب در دشتستان
نزاع بر سر رهبری کمیتة انقلاب در برازجان
سرآغاز جدایی
اولین فرماندار برازجان پس از انقلاب
اعدام نیروهای سرکوبگر در برازجان
مهار شورشها و غارتها
ماجرای خلع سلاح پاسگاه گناوه
غارت پاسگاه کُره بند توسط فرمانده پاسگاه
تبعید نیروهای سرکوبگر
ساختار کمیتة انقلاب در دشتستان
جمع آوری سلاح های غارت شده
فعالیت کمونیست ها در برازجان
بزرگترین مشکل امنیتی کمیتة برازجان
اولین دیدار با امام خمینی
تعقیب اردشیرخان شبانکاره ای
فصل دوم : برچسب های ناچسب
تندروی های بچه های سازمان مجاهدین در برازجان
تهمت «سازشکار»
تشکیل سپاه پاسداران در دشتستان
ماجرای خلع لباس روحانیون دشتستانی
انتقاد از کارنامة من در کمیته
کاندیدای دور اول مجلس شورای اسلامی
فصل سوم : شورش خاییز و شهادت جاوید کازرونی
شورش قشقایی ها و ارتباط آن با شورش خاییز
شهادت جاوید کازرونی
سرکوب شورش خاییز و شورش قشقایی ها
دومین دیدار با امام خمینی
شورش غلام حسین معصومی در جم و ریز
فصل چهارم : جنگ دشتستانی ها در خرمشهر مظلوم
جنگ هشت ساله
جنگ زدگان خوزستانی در برازجان
رسالت تاریخی دفاع از میهن
اولین اعزام به جنگ از دشتستان
آبادانِ جنگ زده
خرمشهر مجروح
در بارة شیخ شریف
در جبهة شلمچه
عقب نشینی گام به گام
رشادت دشتستانی ها در خرمشهر
شهادت و اسارت دشتستانی ها در جنگ خرمشهر
آخرین نفس های خرمشهر مجروح
ستون پنجم در خرمشهر
خروج اضطراری از خرمشهر
اشغال کامل خرمشهر توسط دشمن
آبادانِ مقاوم
بازگشت به دشتستان
فصل پنجم : جنگ در کنار دکتر چمران
بازگشت به برازجان
آوازة شجاعت دشتستانی ها در جنگ خرمشهر
اعزام به اهواز
دیدار با آیت الله خامنه ای
اولین دیدار با دکتر چمران
مأموریت دشوار روی سد انحرافی
چشم در چشم دشمن
درگیری لفظی با بنی صدر
هدیة چمران
ماجرای ترور بنی صدر
دکتر چمران و تیراندازان دشتستانی
دشواری زندگی در کنار کرخه کور
پیرمرد هشتاد سالة دشتستانی در جبهه
عقب نشینی دشمن از اطراف اهواز
فصل ششم : حماسة دشتستانی ها در روستای کوهه
استقرار در کوهه
سنگر در جنگل
شکار تانکهای دشمن
حماسة نبرد کوهه
فرمانده سرباز
روز واقعه
شهادت اصبغی و سعادت
مجروح شدن توکلی
مقاومت در برابر دهها سرباز دشمن
شکست قوای دشمن
اعزام به بیمارستان
ستایش دکتر چمران
اعزام به بیمارستان های تهران
سومین دیدار با امام خمینی
سخن سیمین
وصیت شهید اصبغی
روستای «کازرونی»
آخرین نبرد
نبرد «گروه 44» در اطراف دهلاویه
حماسة محمد مصدق از اهالی پشتکوه
عملیات تپه های الله اکبر
بازگشت به خاک دشتستان
آخرین دیدار با دکتر چمران
شهادت دکتر چمران
درگیری در مسائل داخلی دشتستان
مأمور شمارة 114
سفر سیمین
استعفاء از ریاست کمیتة انقلاب
و اکنون...
اسناد و تصاویر بخش چهارم
بخش پنجم : ماشاءالله کازرونی به روایت اسناد ساواک
فهرست اعلام

محصولات مشابه

بیشتر