× public_lbl_my_posts آثار من shop_lbl_channels public_lbl_profile_dropdown_edit خروج از حساب کاربری
5 امتیاز
1 نفر

آفریدگار جهان

نوع اثر : کتاب

ناشر : امام علی ابن ابی طالب(ع)

نویسنده :

صفحات کتاب : 270

کنگره : BP217/2‫‬‭‭/م‌74آ7 1386

دیویی : 297/42

کتابشناسی ملی : 1229143

شابک : 978-964-6632-31-8

سال نشر : 1386

دریافت این اثر

کتاب دیجیتال رایگان

خلاصه اثر

هر انسانی در هر عصر و موقعیّت جغرافیایی وشرایط اجتماعی که قرار داشته باشد، به حکم فطرت و به مقتضای عقل، به سوی کمال، گام برمی دارد. هدف دانشجویی که در دانشگاه سرگرم تحصیل است، کارگری که در کارگاه مشغول کار و صنعت است، دانشمندی که مشغول مطالعه کتابها و بررسی مطالب عمیق علمی است و مخترعی که در محیط ملال آور آزمایشگاه ها، پیوسته مشغول آزمایش است، رسیدن به کمال است و در واقع همین هدف کمال است که ناراحتی ها و رنج ها، در راه رسیدن به آن، لذّت بخش و فرح آور است و ندای فطرت و فرمان وجدان همواره پشتیبان و مشوّق آنهاست.
غریزه عشق به کمال تنها مخصوص انسان نیست، بلکه در حیوانات هم وجود دارد، زیرا آنچه را که مناسب زندگی آنها باشد، خواهانند و از آنچه که به ضرر آنان تمام شود، گریزانند، ولی امتیاز انسان ها نسبت به حیوانات این است که غریزه عشق به کمال در انسان ها ـ به علّت راهنمایی های عقل ـ به مراتب از حیوانات قوی تر است.

کتاب دیجیتال

رایگان

حجم : 877.9 کیلو بایت

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 228

کاربر گرامی، برای مطالعه این کتاب ابتدا می بایست نرم افزار کتابخوان سوره مهر را دانلود و نصب نمایید.جهت دریافت بر روی لینک زیر کلیک کنید.
دانلود نسخه اندروید

موضوعات

فهرست

ضرورت شناخت خدا
آیا لازم است خدا را بشناسیم؟!
به سوی کمال :
کمال فردی و اجتماعی :
کمال فکری :
کمال اخلاقی :
کمال عملی :
تکامل اجتماع :
مدنیّت بشر :
مسائل و موانع ذهنی شناخت خدا
مخالفت دانشمندان مادّی :
فطرت (راهنمای خداپرستی) :
فرق عادت و فطرت :
نظری به تاریخ :
یک نکته حسّاس تاریخی :
دوران ماقبل تاریخ :
تاریخ انبیا :
تاریخچه مادّیگری :
اساس عقاید ماتریالیست ها :
روشن ترین دلایل توحید
دلیل اوّل: برهان نظم
محورهای اساسی برهان نظم :
چگونه نظم می تواند نشانه عقل و فکر باشد؟
چند مثال دیگر :
نظم در سراسر جهان :
چرا باید درباره نظم عالم فکر کرد؟
سیّارات و ثوابت :
نظریه بطلمیوس :
عظمت منظومه شمسی
خورشید :
عطارد :
زهره :
زمین :
مرّیخ :
مشتری :
زحل :
اورانوس :
نپتون :
پلوتون :
حیات در منظومه شمسی :
خورشید :
ماه :
عطارد :
زهره :
مشتری :
مرّیخ :
ویژگی ستارگان و سیّارات :
1- دیده شدن با چشم
2- فاصله آنها
نکاتی از عظمت عالم بالا :
تجلّی نظم در جهان بالا :
نظریّه نیوتن :
نظام آفرینش در جهان کوچک :
موجودات کوچک :
1- حشرات کوچک
الف) وسیله جنبش و حرکت
ب) وسیله تبادل مادّه و انرژی
ج) تولید مثل
د) دستگاه ارتباطی
نتیجه :
2- حیوانات ذرّه بینی
باکتری ها و ویروس ها :
ابعاد باکتری ها :
ما شاءالله از این زاد و ولد!
حساب تصاعدی :
کنترل تولید مثل :
این میکروب ها چه قدر مفیدند؟!
خدمتگزاران نامرئی :
میکروب های زیانبخش :
نبرد خونین در کشور تن :
میکروب خوری :
سمپاشی و داروسازی :
رشد بدن از دولت سر میکروب ها!
ویروس ها :
ابعاد ویروس ها :
نتیجه :
3- سر حدّ عالم مادّه (اتم)
تاریخچه اتم :
ساختمان درونی اتم :
ابعاد اتم ها :
یک فضای خالی هولناک در درون اتم!
سرعت فوق العاده الکترون ها!
تفاوت اتم ها :
درس های توحیدی اتم ها :
1- نظم اتم ها
2- تعادل نیروی جاذبه و دافعه
3- نظم بی مانند مدارهای اتم!
نمونه ای از قدرت اتم :
نظم در وجود ما
انسان مجموعه اسرار آفرینش :
انسان شناسی :
دستگاه ها و مراکز حسّاس بدن (جهاز) :
1- سلّول (آجرهایی که در ساختمان بدن به کار رفته)
بزرگی یک سلّول :
سرشماری سلّول های بدن انسان :
ساختمان اسرارآمیز سلول :
اعمال حیاتی سلّولها :
2- نطفه، سرچشمه پیدایش انسان
نظم در دستگاههای اصلی بدن
1- دستگاه گوارش (آبدارخانه و آشپزخانه بدن)
الف) غذا در گمرک دهان
ب) بلعیدن، که آن قدر هم آسان نیست!
ج) طبّاخی (عمل هضم)
چگونه غذا جزء بدن می شود؟
چگونه کثافت ها جاروب می شوند؟
دو نکته جالب :
2- دستگاه گردش خون (دستگاه پخش ارزاق کشور تن)
نقش اساسی این دستگاه :
تلمبه خودکار :
چگونه تلمبه کار می کند؟
نکته های جالب قلب :
خون :
موادّ تشکیل دهنده خون :
نتیجه توحیدی :
3- دستگاه تنفّس (پالایشگاه تن)
یک وظیفه بسیار حسّاس و پرخطر :
خون در کجا تصفیه می شود؟
نظم و نکات توحیدی :
1- وقت شناسی ریه ها
2- همکاری ریه ها و قلب
3- قدرت عجیب ریه ها
4- اقدامات احتیاطی
4- سلسله اعصاب (ستاد کلّ فرماندهی بدن)
گروه های مجهّز اطّلاعاتی :
شگفتی های دستگاه ارتباطی :
اگر کسی مُخ نداشته باشد چه می شود؟!
کتابخانه ای بسیار بزرگ در مکانی بسیار کوچک!
خواب چیست؟!
برداشت نادرست!
نتیجه :
خلاصه و نتیجه بحث های گذشته :
خلاصه برهان نظم :
دلیل دوم: آنکه هستی از خود دارد
1- دلیل عقلی
2- دلیل فطری
استدلال های دیگر :
استدلال دکارت :
دلیل سوم: اعجاز (دریچه جهان ماورای مادّه)
1- این استدلال «دور» نیست
2- اعجاز چیست؟
چگونه اعجاز ما را به جهان ماورای مادّه هدایت می کند؟
مهم ترین ایرادهای مادّی ها
ایراد اوّل: چرا گروهی از علمای طبیعی به خدا ایمان ندارند؟
1- گفتار بعضی از دانشمندان سرشناس علوم طبیعی درباره توحید
2- علل گرایش به مادّیگری
الف) معرّفی غلط و ناقص
ب) سنجش همه چیز با مقیاس علوم مادّی
ج) بحث های انتقامی
د) غرور بیجا!
ه ) دانشمندان شرمگین!
و) تنها به قاضی رفته ها
ایراد دوم: چگونه به خدای نادیده ایمان بیاوریم؟!
1- تکرار اشتباهات گذشته
2- نشانه های خداوند
3- آنچه می بینیم و آنچه نمی بینیم
اشتباه نشود!!
ایراد سوم: آیا با وجود علل طبیعی به خدا احتیاج داریم؟
1- سوء نیّت یا کمی اطّلاع؟
2- چرا بیراهه؟!
3- پیشرفت خداشناسی همگام با علوم
4- ما بیش از شما به علل طبیعی ایمان داریم.
یادآوری لازم :
ایراد چهارم: یا خدا، یا علل طبیعی!!
1- چه خدای عجیبی!!
2- سرچشمه نظم قوانین طبیعی
3- یا پیچ و مهره ها یا مخترعین!
4- طبیعت فعل خداست
ایراد پنجم: بی نظمی ها، آفات و بلاها انسان را به الحاد می کشاند!
بحث های ضدّ و نقیض مادّی ها :
1- ارزیابی علوم انسانی
2.
3- آیا این امور باعث الحاد (کفر) می شود؟
این انسان خودخواه!
فایده لوزه ها و آپاندیس :
یک حربه قدیمی!
4- حوادث ناگوار جهان
یک تابلوی زیبا :
اسرار گریه نوزاد :
5- بلاهای نسبی و مطلق!
هر کسی نقش خویش بیند در آب!
راه درست اندیشیدن :
6- بسیاری از بلاها، نعمت بزرگی هستند!
احساس درد یکی از موهبت هاست!
راه اندازه گیری عدم!
اگر پاره ای از بی نظمی ها نبود، چگونه نظم را درک می کردیم؟
7- بانگ بیدار باش!
اگر فراموش کاری نبود...!
چگونگی تعدیل فراموشکاری :
اعتراف انسان به ناتوانی خود!
ایراد ششم: نظم از بی نظمی سرچشمه می گیرد!
1- حساب احتمالات، با این استدلال سازگار نیست
2- شرایط بقا و شرایط کمال
3- پرونده تکامل تدریجی کجاست؟
ایراد هفتم: آیا ممکن است چیزی از عدم به وجود آید؟

محصولات مشابه

بیشتر